Beekenaren in de Arbeidsinzet
Duitsland had tijdens de oorlog een groot tekort aan arbeidskrachten. De meeste mannen waren opgeroepen voor de Wehrmacht en de oorlogsinspanning vroeg veel extra handen. Hiervoor werden joodse mannen ingezet in werkkampen. Ook werden in april 1943 alle voormalige (Nederlandse) militairen opgeroepen in hernieuwde krijgsgevangenschap, met het doel hen in te zetten voor de oorlogsindustrie. Dit leidde tot de April-Mei staking.

Vanaf maart 1942 konden willekeurige Nederlandse mannen worden opgeroepen voor de verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland, aanvankelijk alleen werkelozen, maar vanaf mei ook anderen. Zij werden opgeroepen en gekeurd door de Gewestelijke Arbeidsbureaus (GAB’s), die onder streng toezicht stonden van het door de Duitsers gecontroleerd Rijksarbeidsbureau. In heel Nederland werden 250.000 mannen en jongens uitgezonden.
In Beek en Spaubeek waren dat er naar verhouding veel minder, slechts ongeveer tachtig. Dat kwam op de eerste plaats doordat veel mannen een vrijstelling kregen omdat ze werkzaak waren in de steenkolenmijnen. Maar het kwam ook omdat de arbeidsbureaus in Limburg, hierin gesteund door de bisschop van Roermond, zoveel mogelijk mensen probeerde af te laten keuren. Ook weigerden veel mannen zich aan te melden. Wie weigerde moest onderduiken, en bij ontdekking kwam hij doorgaans in een concentratiekamp. Ook waren er velen die onderdoken wanneer ze voor het eerst op verlof in Beek terug waren.

Ongeveer tien mannen uit Beek en Spaubeek kwamen om die reden in een concentratiekamp. Drie van hen kwamen nooit meer thuis: Jan Caris, Johannes Lardinois en de uit Noord-Holland afkomstige Simon Kuin.

Op het einde van de oorlog ontketende de Sicherheitspolizei een wilde jacht op mannen, vooral om binnen Nederland te werken aan verdedigingslinies. In Beek werden veel mensen verplicht schuttersputjes te graven in een linie, die – naar de bijnaam van burgemeester Regout – de naam Fliplinie kreeg.
Jan Caris
(Bron: Wat Baek ós bud, nr. 17: Een voetnoot bij de Wereldgeschiedenis. Beeks tijdens de Tweede Wereldoorlog.)
Johannes Lardinois
(Bron: Wat Baek ós bud, nr. 17: Een voetnoot bij de Wereldgeschiedenis. Beeks tijdens de Tweede Wereldoorlog.)