Het bombardement van Geleen
Op 5 oktober 1942 vlogen 256 Engelse bommenwerpers uit om de stad Aken te bombarderen. Door het slechte weer werden fouten gemaakt in de navigatie. Ook de onderlinge communicatie tussen de piloten was verstoord. Daardoor werden de lichten van de Staatsmijn Maurits aangezien voor die van Aken. Tussen 22 en 23 uur wierpen meer dan dertig bommenwerpers tientallen brisantbommen, honderden fosforbommen en meer dan vijftienduizend brandbommen op Geleen, Spaubeek en Beek.

In Geleen waren 83 doden en honderden gewonden te betreuren. Bijna de hele woningvoorraad was verwoest of beschadigd. 3000 Mensen waren dakloos. In de Staatsmijn Maurits waren 4000 mensen aan het werk, van wie 1700 ondergronds. Er vielen twee doden. De ondergronders zaten een hele dag opgesloten omdat de elektriciteit en dus de liften buiten werking waren.

In Beek en Spaubeek, aan de rand van het gebombardeerde gebied, waren door minstens acht brisantbommen en meer dan drieduizend brandbommen minstens dertig huizen geheel verwoest en tientallen andere beschadigd:
  • in Hobbelrade en het retraitehuis in Spaubeek
  • in de Aldenhofstraat en de Dorpsstraat in Neerbeek
  • in de Molenstraat, de Burgemeester Janssenstraat en de Raadhuisstraat in Beek.
Wonder boven wonder viel er slechts één dodelijk slachtoffer te betreuren - Jan Hubert Schaapkens uit Genhout - die werd getroffen door een granaatscherf. Wel waren er een tiental gewonden.

De propagandamachine van de N.S.B. en de Duitse bezetter draaide op volle toeren. De Limburger Koerier van 10 oktober 1942 meldde: “Idioten of misdadigers? In elk geval […] moreele verruwing en geestelijke verwarring, die de leiders in Londen tot het verzinnen van dergelijke aanslagen aanzet.

Drogisterij 'De Salamander' - gelegen in de Burg. Janssenstraat tegenover de Sint Martinuskerk - was zwaar beschadigd na het bombardement.
(Bron: Heemkundevereniging Beek)
Retraitehuis Sint Ignatius te Spaubeek vóór (boven) en na (onder) het bombardement.
(Bron: Heemkundevereniging Beek)