Leestip
Joods Beek. Een geschiedenis van drie eeuwen joods leven in een Limburgse plattelandsgemeente. 15de deel uit de serie: "Wat Baek ós bud"
De Beekse synagoge
Beek had vroeger een behoorlijke joodse gemeenschap. Van 1866 tot 1954 hadden zij een eigen synagoge. Deze stond in de Molenstraat, op de plek waar deze straat kruist met het Synagogepad. Op het monument staat in het Hebreeuws en in het Nederlands: “Dit is de poort naar de Eeuwige, rechtvaardigen mogen hierdoor binnengaan” (Psalm 118, vers 20). Dit vers stond ook gegraveerd boven de ingang van de synagoge.

Mede op verzoek van het gemeentebestuur van Beek heeft de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers nu ook de precieze plek waar de synagoge heeft gestaan gemarkeerd.
Tegen de gevel van de op die plaats gebouwde woningen is een plaquette aangebracht. Deze is gemaakt door pater Math van Kampen, lid van de Stichting, en schepper van andere monumenten in Beek, waaronder het zigeunermonument in de Stegen. De plaquette geeft een afbeelding van de synagoge, met daaromheen een tekst uit Genesis: “Inderdaad, de Eeuwige is op deze plaats aanwezig, en ik wist het niet.” (Gen 28, vers 16)

Na he vertrek van de laatste Beekse joden na de oorlog werd de synagoge in 1854 omgebouwd tot dubbel woonhuis. Inmiddels is dat woonhuis vervangen door nieuwbouw en rest enkel de plaquette.

Het Joods monument op de hoek Burgemeester Janssenstraat – Raadhuisstraat werd destijds opgericht ter herinnering aan de verdwenen Joodse bevolkingsgroep van Beek, en in het bijzonder aan de afgebroken Joods synagoge.
De synagoge
De plaquette
(Bron: www.dodenherdenking-beek.nl)