Een begeerde woning aan de Rijksweg
In de jaren ‘30 trachtten tienduizenden joden uit Duitsland een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Zij waren in nazi-Duitsland van al hun rechten beroofd, en vanaf de Kristallnacht van 10 november 1938 waren zij er zelfs niet langer veilig. In 1939 vluchtte ook het bejaarde echtpaar Salomon en Selma Steinberg-Hertz uit het Duitse Goch naar Nederland. Hun schoonzoon, mijningenieur Op den Camp uit Brunssum, had voor hen een mooie woning gehuurd langs de Rijksweg in Beek: Maastrichterlaan 49.

Toen burgemeester Joop van Sonsbeeck in 1941 om principiële redenen aftrad werd de NSB-er Paul Smalbach tot burgemeester benoemd. Hij woonde in Vaals, en door woningnood het viel niet mee om een woning te vinden in zijn nieuwe gemeente. Dus zette hij– niet zonder toeval - zijn zinnen op het huis van de Steinbergs. Om het echtpaar hun huis uit te krijgen schakelde hij alle mogelijke relaties in: de Commissaris der Provincie - graaf Max de Marchant d’Ansembourg - en de Hoofdinspecteur van de Politie.

Een probleem hierbij was dat de woning niet was gehuurd door een rechteloze jood, maar door zijn ‘arische’ schoonzoon, een mijningenieur nog wel. Maar uiteindelijk lukte het burgemeester Smalbach toch om de Steinbergs te bewegen hun huis ‘vrijwillig’ te verlaten. Maastrichterlaan 49 werd toen de ambtswoning van twee achtereenvolgende N.S.B.-burgemeesters van Beek: Paul Smalbach en August Regout.

Het echtpaar Steinberg vertrok naar een bovenwoning in Grevenbicht. Van hier moesten beide echtelieden, net als andere oudere joden in Limburg, op 10 april 1943 ‘verhuizen’ naar het concentratiekamp Vught. Zij vonden de dood in de gaskamer van Sobibor op 16 mei 1943.

Nadat burgemeeste Regout vlak voor bevrijding van Beek naar Duitsland vluchtte stond de woning weer leeg. Het huis werd opnieuw een joodse woning. Twee gezinnen, de familie Louis de Leeuw en de familie Bernard Meijer troffen hun eigen woningen, die zij hadden moeten verlaten toen zij onderdoken, bewoond door anderen. Zij betrokken samen de woning van Steinberg.
Maastrichterlaan 49
(Bron: Heemkundevereniging Beek)
Commissaris der provincie: Max de Marchant d'Ansembourg