Van moeder op dochter
Archeologen hebben ontdekt dat aardewerkproductie het werk van vrouwen was én dat moeders het ambacht van aardewerkproductie leerden aan hun dochters. Dat hebben ze ontdekt aan de hand van aardewerk dat werd aangetroffen in graven.

Wat ze namelijk vaststelden dat in vrouwengraven altijd aardewerk voorkwam dat op dezelfde manier was versierd. In mannengraven kwam echter aardewerk voor dat op verschillende manieren versierd was. Daaruit concludeerden ze dat vrouwen enkel hun eigen aardewerk meekregen in het graf, maar mannen zowel aardewerk dat door hun vrouw was gemaakt áls aardewerk dat door hun moeder was gemaakt. Dit verschijnsel noemen antropologen matrilineariteit.

Archeologen hebben ook ontdekt dat bepaalde versieringsmotieven van moeder op dochter werden overgedragen.

Archeoloog Piet van de Velde vertelt waarom aardewerkproductie een vrouwentaak was.
Aardewerkfragmenten uit de opgraving Hoolstraat-Kerkeveld.