Bandkeramisch onderzoek in Beek
De gemeente Beek ontleent zijn naam aan de beek die vroeger door de gemeente stroomde. Tegenwoordig stroomt de Keutelbeek enkel nog door het natuurgebied van het Kelmonderbos en Genbroek, om vervolgens in het riool te verdwijnen. In 2014 wordt gestart met de werkzaamheden om de Keutelbeek weer ‘boven water’ te halen en door het centrum van Beek en Neerbeek te laten stromen. Het oude stroomgebied is belangrijk voor de Beekse archeologie, want de meeste vondsten worden langs dit stroomgebied gedaan.

Vader en zoon Beckers uit Beek kunnen gerekend worden tot de eerste archeologen in Limburg die hun bevindingen op papier vastlegden. Bij hun werkzaamheden kregen zij vaak assistentie van drie Beekenaren: Cel Lemmens, Joh. Coumans en Sef Huveneers.

Na de dood van Beckers sr. nam pater Munsters zijn werkzaamheden in Beek over. Het werk van Beckers en Beckers werd in Beek pas tientallen jaren later weer opgepakt door de Werkgroep Archeologie van de Heemkundevereniging Beek. Joh. Coumans en Sef Huveneers waren in de beginjaren de drijvende krachten.

Deze werkgroep is nog steeds actief en staat tegenwoordig onder leiding van Paul Mennens. Met de afdeling archeologie van de gemeente wisselt men gegevens uit en worden de leden actief betrokken in het voortraject en tijdens de opgravingen.

Heeft u zin om bij een volgende opgraving mee te graven. Meld u dan aan bij de Heemkundevereniging Beek!
Dokter Beckers (l) tijdens een opgraving aan de Bourgognestraat
Paul Mennens tijdens onderzoek aan de Remigiusstraat