Disselbijlen
Geslepen bijlen fungeerden in de Bandkeramische tijd als belangrijkste houthak- en timmergereedschap. Waarschijnlijk werden ze ook ingezet als wapens. Deze bijlen hadden doorgaans een asymmetrische vorm. Archeologen gaan er daarom vanuit dat ze als dissels of als beitels gesteeld waren (dus met de snede dwars op de steel). De Bandkeramiekers waren de eerste mensen die dit soort dissels gebruiken.

De steensoorten die hiervoor gebruikt werden waren in de oudste fase van de Bandkeramiek amfiboliet en in de middelste fase basalt. Beide steensoorten komen niet in de buurt voor, maar kwamen via handel naar Limburg. Basalt werd onder andere gevonden in de Eifel en amfiboliet kwam zelfs uit de Westelijke Karpaten (Slowakije en omgeving). De handelsnetwerken in die tijd strekten zich dus behoorlijk ver uit. In de jongste fase van de Bandkeramiek werden ook kwartsiet (uit de omgeving van Luik) en lydiet (uit de omgeving van Brussel) gebruikt.
Archeologe Tamara de Reus en experimenteel archeoloog Hans Webeling van Moerveld vertellen over Bandkeramische bijlen.
De Bandkeramiekers gebruikten deze steensoorten voor hun bijlen omdat ze zeer taai zijn. (Vuursteen is totaal ongeschikt als bijl, omdat het direct zou breken).

Nu hebben alle dissels die van deze steensoorten gemaakt zijn een aparte kleur: amfiboliet = groen, lydiet = zwart, basalt = lichtgrijs of –bruin, kwartsiet = donkergrijs. Die kleurverschillen zijn echter in de loop van de tijd ontstaan door verwering, in de Bandkeramische tijd – toen de stenen net gedolven waren – waren ze allemaal zwart.
Verschillende gesteelde disselbijlen.
Uit: Steinbeile im Einsatz. Bäumefällen wie vor 7000 Jahren (Rengert Elburg & Wulf Hein)
Anno nu een boom omhakken met een Bandkeramische disselbijl.
Uit: Steinbeile im Einsatz. Bäumefällen wie vor 7000 Jahren (Rengert Elburg & Wulf Hein)
Verschillende in Elsloo gevonden disselbijlen van amfiboliet en lydiet.
Copyright: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden & KF inHeritage
In Beek werd in 1995 bij een opgraving de Dr. Stassenstraat  een mooie disselbijl gevonden.
Ga naar de opgraving