Hematiet: kleurstof en looistof
Hematiet is een mineraal dat van zichzelf een rode kleur heeft. Het staat dan ook bekend als ‘rode bloedsteen’. De Bandkeramiekers gebruikten hematiet daarom als kleurstof.

Het gebruik van hematiet is in ieder geval aangetoond in de versieringen op aardewerk , maar waarschijnlijk hebben de Bandkeramiekers het echter ook op allerlei andere wijzen gebruikt. Bijvoorbeeld om hun kleren mee te kleuren, of hun huizen, of zichzelf.

Hematiet werd ook gebruikt als looistof om huiden mee te looien, als slijpmiddel en mogelijk zelfs als geneesmiddel om wonden mee te behandelen (vanwege het hoge ijzergehalte van de steen). Ook werden stukjes hematiet doorboord en als sieraad gedragen.

Hematiet komt niet in Zuid-Limburg voor. Het werd door de Bandkeramiekers via ruilhandel uit Duitsland of de Belgische Ardennen geïmporteerd.
Een brokje hematiet
Copyright: Daniel CD

Mogelijk hebben de Bandkeramiekers met hematiet hun haren versierd.
Copyright: www.bandkeramiker.de