Stenen werktuigen
De Bandkeramiekers gebruikten een grote variëteit aan stenen om werktuigen van te maken. Daarmee stonden ze in een lange traditie. Het gebruik van stenen als werktuig gaat minstens terug tot Homo habilis, die 2 miljoen jaar geleden leefde. Dat steengebruik was toen nog heel primitief. In de tijd van de Bandkeramiekers daarentegen waren de stenen werktuigen ontzettend verfijnd geworden.

De Bandkeramiekers gebruikten in de eerste plaats vuursteen, dat lokaal (langs de Maas) aan de oppervlakte te vinden was. Ook andere lokale steensoorten werden gebruikt, bijvoorbeeld om pijlschrapers of maalstenen van te maken.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten gebruikten de Bandkeramiekers óók stenen die van ver kwamen en enkel door handel hun weg naar Zuid-Limburg vonden. Zo werden de steensoorten amfiboliet en basalt gebruikt voor disselbijlen en hakken. Hematiet werd gebruikt als kleurstof en looistof.
Verschillende disselbijlen