Werktuigen van hout
De Bandkeramiekers moeten ongelofelijke hoeveelheden hout hebben gebruikt. Niet alleen voor hun huizen, maar ook voor allerlei werktuigen, zoals pijlen en bogen, spades, schachten voor diverse werktuigen (zoals disselbijlen en sikkels) en ander gereedschap.

Maar er is één probleem: archeologen vinden hier nauwelijks iets van terug. Dat komt omdat hout heel slecht bewaard blijft in de grond. En hoe langer geleden, hoe minder je ervan vindt. Helaas is de Bandkeramische periode al zo lang geleden, dat er nauwelijks houten gereedschappen de tand des tijds hebben overleefd.

De enige uitzondering zijn de goed geconserveerde houten waterputten, zoals in het Duitse Kückhoven, die op miraculeuze wijze bewaard is gebleven. In de put vonden archeologen daarnaast zelfs nog verschillende houten graafinstrumenten en de resten van een boog. Ook werd een emmertje van boombast gevonden, een zakje en zelfs touwresten.

Elders werd een stok met versieringen van houtsnijwerk gevonden. Die is zo kunstig verfraaid, dat we er van uit mogen gaan dat de Bandkeramiekers hun houten werktuigen (en wellicht zelfs hun huizen) vaker zo mooi  versierden.

Vondsten van hout hebben archeologen in Limburg (vooralsnog) niet gedaan. De enige tekenen van houtgebruik in Limburg zijn de grondverkleuringen die worden gevonden op de plekken waar Bandkeramische boerderijen hebben gestaan en gebruikssporen op vuurstenen werktuigen.
Houten handvat van een disselbijl. Vindplaats: Zwenkau, Duitsland.
Copyright: Einsamer Schütze
Houten riem met onbekend doel. Vindplaats: Zwenkau, Duitsland.
Copyright: Einsamer Schütze

Een Bandkeramische putemmer van boombast. Vindplaats: Zwenkau, Duitsland.
Copyright: Einsamer Schütze
De Bandkeramische put van Kückhoven.
Copyright: Prehistorie in Nederland (L.P. Louwe Kooijmans e.a.)

Reconstructie van de put van Kückhoven
Bron: onbekend