Alleskunners
Het dagelijks leven van een Bandkeramieker zal niet makkelijk zijn geweest. Hij had in ieder geval veel meer te doen dan de jagers-verzamelaars. Dit is een (niet complete) lijst van alles wat een Bandkeramieker zoal moest kennen en kunnen: In de Bandkeramische tijd waren er hoogstwaarschijnlijk ook nog geen gespecialiseerde ambachtslieden. Mogelijk wel ‘deeltijdspecialisten,’ die beter waren in bepaalde werkzaamheden – denk aan het maken van dissels, muziekinstrumenten of lichaamsversierselen. Maar in essentie deed iedereen alles zelf. De Bandkeramiekers waren dus echte alleskunners!

Het is overigens opmerkelijk dat een Bandkeramische boer met al deze activiteiten een veel drukker dagprogramma had om in zijn levensonderhoud te voorzien dan een jager-verzamelaar! Die waren maar enkele uren per dag bezig, terwijl een Bandkeramische boer waarschijnlijk de hele dag bezig was.

Het is voor antropologen dan ook nog steeds een mysterie waarom de prehistorische mens opeens is overgestapt op de landbouw. Als die overstap nu bekijkt, zou je zeggen: dat is toch logisch, landbouw is vooruitgang! Maar zo moet je niet denken. Ons huidige leven is dan wel een comfortabeler dan dat van een voormalige jagers-verzamelaar, maar of dat voor de eerste boeren ook gold, dat is nog maar de vraag…
Bandkeramische alleskunners.
Bron: onbekend

Bovenaanzicht van een vuursteensmid.
Copyright: Rijksmuseum van Oudheden & Paul Maas Illustratie