Bandkeramische bling-bling
Waarschijnlijk heeft de mens zichzelf al zo lang als hij bestaat versierd. Lichaams- en kledingversiering heeft niet alleen esthetische waarde maar drukt vaak ook status, rijkdom én persoonlijkheid uit. Met andere woorden: bling-bling is van alle tijden. Het is dan ook niet vreemd dat archeologen hebben ontdekt dat ook de Bandkeramiekers een allerlei lichaamsversierselen kenden. Dit zijn enkele voorbeelden:

Schelp: Heel speciaal zijn de glanzend gepolijste en geslepen Spondylusschelpen die bijvoorbeeld door mannen werd gedragen als ‘deksel’ boven de sluiting van een riem. Spondylusschelpen zijn zo speciaal omdat ze helemaal uit het Middellandse Zeegebied moeten zijn geïmporteerd, destijds een enorme afstand. Het verkrijgen van zo’n schelp zal dus enkel voor de bovenlaag mogelijk zijn geweest, en gaf de drager daarmee enorm veel prestige.

Een andere speciale vondst werd gedaan in een vrouwengraf in Beieren, waar archeologen 91 doorboorde slakkenhuizen aantroffen. Door de wijze waarop ze werden aangetroffen gaan archeologen er van uit dat de schelpen in een (haar)netje waren geregen dat als haarbedekking werd gedragen.

Ook halskettingen van slakkenhuizen waren populair, zo blijkt uit grafvondsten.

Kammetjes: In Beieren werd ook een kammetje van been gevonden, dat als steekkam werd gebruikt om het haar op zijn plek te houden (hoewel dergelijke kammen ongetwijfeld ook werden gebruikt om het haar te kammen. Gaatjes in de kam werden gebruikt om het kammetje op zijn plek te houden.

Aardewerken kralen: Van doorboorde aardewerken kralen werden kettingen gemaakt. Door verschillende baktemperaturen kregen de kralen verschillende kleuren. De kralen werden ook gebruikt als versiering van kleren.

Steen: Ook doorboorde stenen (o.a. hematiet) werden gebruikt om kettingen van te maken.

Verf: De Bandkeramiekers gebruikten hematiet als rode kleurstof. Omdat er resten van zijn gevonden op de mensbeeldjes die ze maakten, gaan archeologen er van uit dat hematiet ze in werkelijkheid ook werd gebruikt om hun haren, kleren en zichzelf rood mee te verven.

Naast al deze materialen zijn ongetwijfeld ook andere – organische – materialen gebruikt als lichaamsversiering, maar vinden we helaas niets van terug.
Een nog ongepolijste spondylusschelp.
Copyright: Kevin Walsh

Een origineel Bandkeramisch kammetje. Onderstaande kammetjes zijn reconstructies.
Copyright: www.bandkeramiker.de