Bandkeramische kapsels
De mensenbeeldjes die archeologen gevonden hebben uit de Bandkeramische tijd verschaffen – naast informatie over hun kleding – ook aanwijzingen over de haardracht van de Bandkeramiekers. Op de hoofden van de beeldjes zijn namelijk allemaal lijnenpatronen te zien. Ervan uitgaande dat die lijnen ook echt aanwijzingen zijn voor kapsels in die tijd, dan kan in ieder geval geconcludeerd worden dat de Bandkeramiekers er een uitgebreide haarmode op nahielden.

Duitse archeologen hebben een paar jaar terug geprobeerd om al die kapsels te reconstrueren. De Bandkeramiekers waren in ieder geval verzot op vlechtjes: zowel de haren van mannen áls van vrouwen werden gevlochten. Voor vrouwen bestonden daarnaast nog meer kapsels. Zo het haar bijvoorbeeld zowel óp het hoofd als aan de achterzijde werden opgestoken. Ook kunstig gemaakte haarnetjes met ingevlochten schelpen werden waarschijnlijk gebruikt. Waarschijnlijk werd ook hematiet gebruikt om haren rood te verven.

Bij dit soort reconstructies moet je natuurlijk wel altijd enigszins kritisch blijven. Want in hoeverre kun je er bijvoorbeeld van uit gaan dat de echte Bandkeramiekers precies dezelfde haardracht hadden als hun beeldjes? En als die haardracht dan al overeenkwam, droegen ze die dan elke dag, of enkel op heel speciale gelegenheden?
De lijnenpatronen op dit Bandkeramische mensenbeeldje duiden mogelijk op een bepaald kapsel. (Bron: Makkay, 1975)
In Duitsland werden de stoffelijke resten van deze Bandkeramische vrouw gevonden. Boven haar hoofd en langs haar lichaam werden 91 slakkenhuizen gevonden. Archeologen denken dat de slakkenhuizen boven haar hoofd onderdeel waren van een haarnetje dat als hoofdversiering werd gebruikt. Zie onderstaande foto voor een reconstructie.
Bron: Jens Lüning, Die Bandkeramiker (2012)

Op de afbeelding hieronder zie je een reconstructie van het haarnetje.