Bandkeramische mode
Hoe zag Bandkeramische kleding er uit? Archeologen hebben nog nooit resten van kleding uit de tijd van de Bandkeramiek gevonden, dus dat maakt een reconstructie erg lastig. Droegen ze dierenvellen, of waren ze al in staat om kleren te weven? Een Bandkeramisch weefgetouw is nooit gevonden, enkel aardewerken spinklosjes die duidelijk maken dat ze wol sponnen. Maar daarmee heb je nog niet aangetoond of ze ook echt kleren van wol maakten. En als ze dat deden: kenden ze dan broeken, hemden, rokken, jurken, sokken, …

De enige directe aanwijzing voor wat voor soort kleren Bandkeramische mensen droegen komt uit Beieren. Daar vonden archeologen in een Bandkeramische grafveld bij verschillende doden op heuphoogte sluitingen en hangers van Spondylusschelpen. Daaruit konden ze opmaken dat deze mensen gekleed waren in een soort tuniek die met een (versierde) gordel (op heuphoogte) bij elkaar werd gehouden. Gezien het feit dat men vee hield en ook regelmatig jaagde, gaan archeologen er wel van uit dat de Bandkeramiekers het leer van deze dieren looiden om er kleding van te maken. Ook konden ze de wol van hun schapen en geiten tot draad spinnen, en ook van vlasvezels kon men garen spinnen.

Naast dit enige geval direct bewijs, zijn er wel enkele indirecte aanwijzingen voor hun kleding gevonden: op verschillende plekken in Midden-Europa (maar niet in Nederland) hebben archeologen mensenbeeldjes gevonden uit de tijd van de Bandkeramiek. Op hun lijf zijn soms lijnenpatronen ingekrast (die behoorlijk lijken op de versieringsmotieven die de Bandkeramiekers ook op hun aardewerk gebruikten). Archeologen denken dat deze lijnen symbool staan voor de versieringen die de Bandkeramiekers op hun kleding aanbrachten.

Een paar jaar geleden hebben Duitse archeologen op basis van die beeldjes getracht de kleding van de Bandkeramiekers te reconstrueren. Kijk maar naar de afbeeldingen voor het resultaat.
Een spondylusschelp
Copyright: Kevin Walsh
Enkele jaren geleden hebben Duitse archeologen geprobeerd om Bandkeramische kleding te reconstrueren. Het eindresultaat zag er fraai uit, maar was wel in hoge mate een ‘educated guess’.
Copyright: www.bandkeramiker.de