Mensenbeeldjes
In Midden-Europa hebben archeologen behoorlijk wat (fragmenten van) mensenbeeldjes gevonden. Archeologen noemen ze ‘idooltjes’ of ‘figurines’. Mogelijk hebben deze beeldjes een rol gespeeld bij een dodencultus. Archeologen zijn hier nog niet zeker van omdat deze beeldjes nooit in graven werden gevonden maar altijd in afvalkuilen in nederzettingen. Archeologen vermoeden dat het beeltenissen van voorouders waren.

Mogelijk heeft er in elk huis zo’n voorouderbeeldje gestaan dat werd vereerd. Alle gevonden beeldjes zijn bewust kapotgemaakt. Dat blijkt uit haksporen die op de beeldjes zijn aangetroffen. Mogelijk werd een beeldje op het moment dat een Bandkeramisch huis werd verlaten ook (ritueel) kapotgemaakt en bij het afval gegooid.

Duitse archeologen hebben een paar jaar geleden geprobeerd om op basis van de beeldjes Bandkeramische kleding en kapsels te reconstrueren.
Het idooltje van Bicske (Hongarije) met een poging tot reconstructie van het hele beeldje.
Bron: Makkay, 1975