Oorlog
Bestond er al oorlog in de tijd van de Bandkeramiekers? Waarschijnlijk wel. Historici en archeologen gaan er vanuit dat zodra mensen land als bezit gingen claimen, er ook oorlogen zijn ontstaan ter verovering én verdediging van dit land.

De beste aanwijzingen voor Bandkeramische oorlogen komen uit Duitsland en Oostenrijk. Daar zijn twee massagraven gevonden. In Het Duitse Talheim vonden archeologen een massagraf met 34 skeletten, waarvan 16 kinderen, 9 mannen en 7 vrouwen (en 2 niet te identificeren skeletten). Alle skeletten vertoonden hoofdwonden die waren toegebracht door disselbijlen. De schedel van één man was duidelijk getroffen door een pijlpunt. Volgens de archeologen die deze vondst deden waren dit de resten van een heel dorp dat was uitgemoord.
Conservator Kitty Jansen van Museum het Domein over sporen van Bandkeramisch geweld in Limburg.
Een zelfde bloedbad speelde zich af in de Bandkeramische tijd in de buurt van Wenen. Daar vonden archeologen de stoffelijke resten van 66 individuen, die ook deze keer allemaal met disselbijlen en (in één geval) met een pijlpunt waren gedood. Waarschijnlijk hebben de mensen na hun dood nog een tijdje in de open lucht gelegen, omdat er knaagsporen (van wilde dieren) op hun botten te zien waren. Ook hier gingen de archeologen er vanuit dat een heel dorp was uitgemoord. Overigens, de archeologen groeven hier niet het hele massagraf op. Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden ze naar eigen verwachting misschien wel 300 individuen gevonden.

Uit het grafveld in Elsloo is één geval bekend van een gewelddadige dood: bij één individu stak achter in de nek een pijlpunt.

Tenslotte zijn bij heel wat grafvelden sporen gevonden van geweld in de vorm van littekens op (en deuken in) schedels die hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt zijn door disselbijlen.

Aan het einde van de Bandkeramische periode duiken er her en der zogenaamde ‘Erdwerke’. Deze waren mogelijk bedoeld om dorpen te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.
Disselbijlen waren geduchte wapens in de Bandkeramische tijd.
Uit: Steinbeile im Einsatz. Bäumefällen wie vor 7000 Jahren (Rengert Elburg & Wulf Hein)
In het Duitse Kückhoven zijn de resten van en Bandkeramische boog gevonden.
Bron: Weiner, 1995b