Dit is het oudste bewaard gebleven brood ter wereld. Het werd zo'n 5500 jaar geleden in Zwitserland gebakken. Doorsnede: 7 cm.
Prehistorisch brood
Archeologen vermoeden dat zo’n 65 tot 80% van het eten van de Bandkeramiekers bestond uit graanproducten - brood, koeken, pap, enz. – die het hele jaar door gegeten werden. In de Bandkeramische boerderijen zijn duidelijk aanwijzingen gevonden van plekken waar de landbouwproducten werden opgeslagen.

De graansoorten die de Bandkeramiekers teelden waren de voorlopers van de soorten die wij tegenwoordig eten. Men teelde eenkoorn (dat een bloem per aar had) en emmertarwe (dat twee bloemen per aar had en ook tweekoorn werd genoemd.

Die graansoorten kwamen in de tijd van de Bandkeramiekers (postglaciaal West-Europa ) overigens niet in de vrije natuur voor. Ze zijn dus bewust door de eerste boeren geïmporteerd dan wel meegenomen uit het Midden-Oosten.

De broden werden waarschijnlijk gebakken in oventjes van leem.

Archeologen hebben proberen uit te rekenen hoeveel graan de Bandkeramische boeren moesten verbouwen om te overleven: moderne jagers-verzamelaars eten gemiddeld 65% plantaardig voedsel en 35% dierlijk voedsel. Bandkeramische mannen zullen dagelijks 3.100 calorieën nodig hebben gehad, vrouwen 2.300 en kinderen 2.000. Een Bandkeramisch dorp van 50 personen zou daarmee per jaar zo’n 42.000.000 calorieën nodig hebben.

Tarwe levert 3.100 cal/kg. Om aan de 65% van de jaarlijkse calorische behoefte van het dorp te voldoen waren 8.800 kg emmer en eenkoorn nodig.

Met de huidige productiemethoden heb je daarvoor circa 2 hectare vruchtbare landbouwgrond nodig. Aangezien de landbouw bij de Bandkeramiekers nog in de kinderschoenen stond kunnen we dat getal niet zo overnemen. Archeologen denken dan ook dat een dorp van 50 bewoners 11 hectare landbouwgrond nodig had.

Om de oogst van deze 11 hectare binnen te halen schatten archeologen dat 10 mensen 2 à 3 weken 10 uur lang per dag in touw zouden zijn. Tegenwoordig is dat binnen enkele uren gebeurd door 1 boer…

Naast granen verbouwden de Bandkeramiekers ook nog andere veldgewassen.
Eenkoorn
Tweekoren