Veldgewassen
De Bandkeramiekers verbouwden verschillende soorten veldgewassen op hun akkertjes:

Groenten
Erwten & linzen

Olie- en vezelplanten:
  • Lijnzaad: werd gebruikt oliewinning en – al vlas - basisstof voor linnen
  • Maanzaad (de zaadjes van de papaverplant): werd gebruikt voor oliewinning en vermoedelijk ook als medicijn en als opwekker van rituele/psychologische effecten
Met introductie van zaaigoed deed overigens ook akkeronkruid zijn intrede, zoals melganzenvoet, Europese hanenpoot en dravik. Op deze sterk door mensen verstoorde plekken bloeiden ook minder fijne plantensoorten als brandnetels.

De Bandkeramiekers zullen ook een flink wat kruiden hebben gebruikt voor hun voedselvoorziening en als medicijn. Kruiden werden echter nog niet door hen verbouwd, maar enkel verzameld in de natuur. Hetzelfde geldt voor noten en fruit.
Maanzaadjes (sterk uitvergroot)
Linze
Vlas