De naam 'Bandkeramiek'
‘Bandkeramiek’ is de naam die de Duitse archeoloog Friedrich Klopfleisch in 1883 aan de 1e Europese landbouwerscultuur van gaf. Lees meer >>

Het Bandkeramisch weerbericht
Als het KNMI een weerbericht voor de Bandkeramische periode zou moeten opstellen, wat zouden ze dan zeggen? Lees meer >>

Het verspreidingsgebied van de Bandkeramiek
Op het hoogtepunt van haar bestaan reikte het verspreidingsgebied van de Bandkeramiekers van de Oekraïne in het oosten tot Parijs in het westen, en van de Oostzee in het noorden tot de Donau in het zuiden. Lees meer >>

De tijd van de Bandkeramiek
De Bandkeramiek duurde van ca 5.500 tot 4.950 voor Christus.
Lees meer >>

Onderzoek naar de Bandkeramiek
Er wordt inmiddels bijna een eeuw onderzoek gedaan naar de Bandkeramiek in Nederland.
Lees meer >>