De tijd van de Bandkeramiek
Archeologen hebben vastgesteld dat de periode van de Bandkeramiek rond 5.500 voor Christus begon en duurde tot circa 4.950 voor Christus. Dat betekent dus dat de hele periode van de Bandkeramiek zo’n 550 jaar heeft geduurd. Niet eens heel lang dus. (Hoewel: als je nu 550 jaar teruggaat in de tijd, dan zit je in het jaar 1450, oftewel het einde van de Middeleeuwen, dat is toch wel lang geleden.

Binnen die 550 jaar onderscheiden archeologen verschillende periodes. Bandkeramische vondsten uit de oudste periode zijn – tot nu toe – alleen gedaan in Oostenrijk en Hongarije. Na ongeveer 250 jaar begon de Bandkeramiek aan een expansie. Rond 5.250 voor Christus arriveerde de Bandkeramiek in Nederland. Meer specifiek: in Limburg, want in de rest van Nederland zijn (bijna) geen sporen uit de tijd van de Bandkeramiek gevonden.

Een deel van de periodes is aan harde jaartallen te koppelen. Voor een even groot deel kan dat niet. Archeologen zien in het aardewerk wel veranderingen optreden door de tijd heen, maar ze weten niet wanneer die veranderingen in de tijd zich precies voordeden.
Fase nr Fase naam Datering Kenmerk
1a Oudste 5.500 - 5.250 v.Chr. Bandkeramiek komt nog niet voor in Nederland
1b Oude 5.250 - ? Eerste Bandkeramische bewoning in Nederland
1c Middel Onbekend Eerste Bandkeramische bewoning in Beek
1d Onbekend /
2a Jonge Onbekend /
2b Onbekend /
2c Jongste Onbekend /
2d Onbekend - 4.950 v.Chr. Eind van de Bandkeramiek