Het Bandkeramisch weerbericht
Als het KNMI een weerbericht voor de Bandkeramische periode zou moeten opstellen, wat zouden ze dan zeggen?

Geologen noemen de periode tussen 5660 en 9220 jaar geleden het ‘Atlanticum’. De tijd van de Bandkeramiek valt daar precies midden in. In het Atlanticum heerste in heel Noordwest-Europa een warm en nat klimaat, waarin de temperaturen ongeveer 2°C hoger lagen dan tegenwoordig. Heel goed geschikt dus voor het landbouwbedrijf.

  Bandkeramische periode Nu
Gem. jaartemperatuur 12°C 10°C
Gem. temperatuur januari 3°C 2°C
Gem. temperatuur juni 20°C 18°C
Jaarlijkse regenval 750 mm 669-696 mm

De zomers waren zonniger en langer, de winters korter en kouder.

Zulk weer was zo’n 5.000 jaar vóór de Bandkeramische tijd overigens nog ondernkbaar. Toen eindigde de laatste IJstijd en was het zo koud in Noordwest-Europa dat permanente bewoning nog onmogelijk was.