Erdwerke
Archeologen hebben bewijzen gevonden dat Bandkeramiekers hun nederzettingen soms omheinden. In de vroege fase gebeurde dat door greppels van ca. 40 centimeter diep met een palissade erin.

Tijdens de latere fasen van de Bandkeramische periode bouwden de Bandkeramiekers diepe V-vormige grachten (2,5 meter) rondom hun nederzettingen. Archeologen noemen ze ‘Erdwerken’ (oftewel ‘aardwerken’, maar in het Duits klinkt het mooier).

Wat precies het doel is geweest van deze ‘Erdwerken’ is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn 3 mogelijkheden:
  • Het vee (en andere dieren) binnen de nederzetting te houden
  • Dienen als verdediging tegen mogelijke indringers
  • Een religieuze/symbolische functie bekleden (maar welke dan is onbekend)
Voor alle opties valt wat te zeggen en de archeologen zijn het dan ook nog lang niet eens. Wordt vervolgd…

In Beek zijn bij opgravingen in de Remigiusstraat en in het Beekerveld de resten gevonden van Erdwerken.
Reconstructietekening 1 van het Erdwerk van opgravingslocatie Beekerveld: het de huizen liggen binnen het Erdwerk dat dus als omwalling van het dorp dient.
Reconstructetekening 2: nu liggen de huizen buiten het Erdwerk en is dit eerder een vluchtplaats. Het is uit de opgraving namelijk niet duidelijk geworden of de huizen wel binnen de aarden wal lagen.

Copyright: Mikko Kriek / BCL Archaeological Support