Tuin op het zuiden
De huizen van de Bandkeramiekers lagen in Nederland opvallend genoeg altijd met hun lengteas in noordwestelijke-zuidoostelijk richting. De ingang lag in het zuidoosten.

In Frankrijk liggen ze echter meer west-oost en in Polen meer noord-zuid. Archeologen denken dat dit een speciale reden had: waarschijnlijk lagen de boerderijen altijd richting het land waar de eerste Bandkeramische kolonisten vandaan kwamen: Hongarije. Het land van hun voorouders dus.

De oriëntatie van bijna alle in Noordwest-Europa gevonden Bandkeramische huizen wijzen richting het stamland van de Bandkeramiekers: Hongarije.

Bron: Anne Hauzeur - Houses of the Linear Pottery Culture: Orientation and use of landscape in cultural context. Case
studies of the Great-Duchy of Luxembourg.