Leven na de dood?
De Bandkeramiekers gaven hun overledenen regelmatig grafgiften mee.

De bijgiften hebben doorgaans als doel de overledene op weg te helpen in zijn nieuwe leven na de opstanding uit de dood. Maar voorzichtigheid is geboden. Grafgiften kunnen ook te maken hebben met het aanduiden van de maatschappelijke status van de overledene. In dat geval moeten ze dus niet als tekenen voor een leven na de dood worden gezien.

Een aanwijzing voor die optie is dat oudere mannen en vrouwen in Bandkeramische graven vaak meer én mooiere grafgiften mee kregen dan jongere mensen. Aan het einde van je leven heb je immers (normaalgesproken) meer status en bezit dan op jongere leeftijd. Echter er zijn ook kindergraven bekend uit Beieren die rijker waren dan de graven van volwassenen.

Een derde alternatief is dat de grafgiften een teken zijn geweest van de grote droefheid van de nabestaanden.
De grafgiften die werden meegegeven in een graf in Elsloo: een pot, een maalsteen en een stukje hematiet.
Copyright: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden