Het Neolithicum in hoofdlijnen
Het Neolithicum – oftewel de ‘Nieuwe Steentijd’ - heeft 4 hoofdkenmerken, die allemaal nieuw waren ten opzichte van de voorgaande historische periodes:
  • Mensen bleven op één plek wonen
  • Mensen ging landbouw bedrijven (zowel akkerbouw als veeteelt)
  • Mensen gingen aardewerk maken
  • Mensen gingen naast vuursteen ook geslepen stenen gebruiken als werktuigen
Het Neolithicum begon niet overal tegelijkertijd. In het Midden-Oosten begon het als eerste. De eerste landbouwersculturen ontwikkelden zich daar vanaf 14.000 geleden. In Nederland begon het Neolithicum pas zo’n 7.000 jaar geleden met de Bandkeramiek.

Het Neolithicum volgt het Mesolithicum – de Midden-Steentijd – op, en die periode volgde weer op het Paleolithicum, oftewel de Oude Steentijd. De grote overeenkomst tussen het Neolithicum en de andere twee periodes was dat het gebruik van (vuur)stenen als werktuigen nog steeds van groot belang was voor de toenmalige mensen.