Het ontstaan van de Bandkeramiek
Nadat de landbouw in de Vruchtbare Halvemaan was ontstaan begon in de duizenden jaren daarna een geleidelijke expansie na andere gebieden. In eerste instantie ging dat niet heel snel. Pas rond 6200 voor Christus kwam er opeens een flinke versnelling in de verspreiding van de van de landbouw op gang.

De directe aanleiding hiervoor was een plotselinge flinke klimaatomslag. Doordat in Noord-Amerika een enorm meer (dat was ontstaan als gevolg van het smelten van de ijskappen) in zee stroomde, veranderde het klimaat wereldwijd enorm.

De gebieden waar de landbouw tot bloei was gekomen hadden opeens te maken met enorme droogte. Archeologische vondsten laten duidelijk zien dat verschillende boerennederzettingen dan ook verlaten werden. De boeren moesten op zoek naar nieuwe plekken met vruchtbare grond en een geschikt klimaat. Eerst verspreidden ze zich naar Turkije, en vervolgens naar Griekenland en de Balkan. Via de Middellandse zee werden binnen enkele eeuwen ook Italië en Portugal bereikt.

Rond 5.500 voor Christus ontwikkelde zich in (het huidige) Hongarije een nieuwe landbouwerscultuur: de Bandkeramiek. Vanuit Hongarije verspreidde de Bankeramiek zich vervolgens binnen enkele eeuwen over grote delen van Noordwest-Europa.
De verspreiding van de landbouw
Copyright: Norman Einstein & Evil Berry