Tegelijkertijd elders in Nederland
Terwijl in Limburg de Bandkeramiek ontstond, was daar elders in Nederland nog geen sprake van. Daar leefden enkel jagers-verzamelaars.

In Hardinxveld-Giessendam werden bij de aanleg van de Betuweroute in 1997 twee nederzettingsterrein gevonden van jagers-verzamelaars die daar rond 5.500 voor Christus leefden. Hun cultuur noemen we archeologen de ‘Swifterbandcultuur’. Deze bestond tussen 5.300 en 3.900 voor Christus. Het begin van de Swifterbandcultuur komt dus overeen met de Bandkeramiek in Limburg.

Bij de opgraving bij Hardinxveld-Giessendam werden verschillende prachtige vondsten gedaan: resten van bogen, pedddels, resten van een visfuik, en zelfs een complete boomstamkano van 5,5 meter lang.

Maar de meest spectaculaire vondst waren toch wel enkel menselijke resten, waaronder resten van een 50-jarige vrouw. Dit zijn de oudste menselijke die in Nederland gevonden zijn. De vrouw werd direct ‘Trijntje’ gedoopt (vanwege de ‘treinen’ die over de Betuweroute zouden gaan rijden).
Impressie van een de jagers-verzamelaarsnederzetting bij Hardinxveld-Giessendam.
Copyright: Rijksmuseum van Oudheden & Paul Maas Illustratie

Trijntje
Copyright: Rijksmuseum van Oudheden