Bronnen
Dit artikel is gebaseerd op diverse artikelen die in de loop der tijd zijn gepubliceerd in Becha en Nuutsbaeker.
Beekse Bakkers
Het bakken van brood was oorspronkelijk iets wat mensen zelf deden, thuis, veelal op de boerderij. Gaandeweg de Middeleeuwen ontstonden er in steden echter bakkers die deze taak van hun overnamen. Er bestonden wel nog twee mogelijkheden: de eerste was dat je zelf je meel naar de bakker bracht, waarna hij er een aantal broden van bakte. De andere manier kennen we allemaal: de bakker koopt zelf het meel in, bakt er broden van (en allerlei andere lekkere dingen) en verkoopt deze dan aan zijn clièntele.

Op dit moment zijn er nog 3 bakkers actief in Beek: MartensMennens & Dukers. Onderstaand worden ze achtereenvolgens besproken. Een halve eeuw geleden waren er echter nog meer dan 10 bakkers actief in Beek, waaronder Frusch en Luijten (in de Burg. Janssenstraat), Hoedemakers (Achter de Kerk), Maassen (in de Adsteeg, Maassen (later Gerards, in de Prins Mauritslaan, Martens (in de Marktstraat), en Wilms (in de Raadhuisstraat, later Prins Mauritslaan).

Het bakkersvak is sindsdien ook behoorlijk veranderd: werden de broden toen nog met de bakfiets bezorgd, nu kunnen klanten uitsluitend nog in de winkel hun bestellingen kopen. Ging destijds nog heel veel handmatig, nu speelt automatisering een veel grotere rol. Stond de bakker vroeger om 6.30 op omdat mensen ’s middags warm aten, nu moet hij er al een paar uur eerder uit omdat we ’s middags met (liefst vers!) brood lunchen. En ook het assortiment aan broden en gebak is natuurlijk enorm gegroeid.
Pieter Hubert Mennens, grondlegger van de bekende Beekse bakkerij Mennens.
Bron: Becha, jrg 17, nr 4