Bronnen
Dit artikel is gebaseerd op informatie van Heemkunde Beek en het artikel 'Sigaren- en tabaksboulevard' van Fientje Nijsten-Lemmens dat verscheen in Becha in 2005 (jaargang 19, nummer 2, p.2).
Firma Alphons Garé
Alphons Garé startte zijn sigarenfabriek in 1882 in (een niet meer bestaand) pand aan de Molenstraat 4. In het begin van de twintigste eeuw werkten ongeveer 60 personen in zijn fabriek. De merken die de fabriek voerde waren Onze Burgerwacht, Schoone van Niza, Charlemagne, Lucie, Figaro en Armira.

Aangezien Alphons Garé geen opvolger had, werd de firma op 1 juni 1934 geliquideerd. De vijftien werknemers werden niet allen ontslagen, want de firma Sanders en Co. nam de fabriek over.

Overigens had zoon Sef al eerder een eigen tabaksfabriek geopend, waar uitsluitend pruimtabak werd geproduceerd. Pruimtabak was met name populair bij mijnwerkers, omdat die ondergronds niet mochten roken (vanwege het gevaar van mijngas), maar wel pruimtabak mochten kauwen. 
Briefhoofd van de fabriek
Bron: Sociaal Historisch Centrum Limburg