Bronnen
Dit artikel is gebaseerd op de publicatie ‘Het was drukker in Beek’ van de hand van lokaal historicus Paul Mennens, die in 2016 in 2 delen verscheen in Becha.
Drukkerij Lemmens
De eerste Beekse drukker die we kennen was Joseph Lemmens (1846-1926), die net als zijn vader burgemeester was van Beek, maar daarnaast ook nog een winkel had voor kantoor-, school- en schrijfbehoeften, galanterieën (snuisterijen), speelgoed, grafkransen en klein drukwerk. Op bidprentjes tussen 1886 en 1902 staat ‘Jos Lemmens, Beek’ als drukker vermeld.

Waarschijnlijk heeft Jos’ zoon Guillaume de drukkerij in 1903 overgenomen, want vanaf dat jaar komen we ‘Snelpersdrukkerij Guil. Lemmens’ tegen, die in 1909 wordt herdoopt tot ‘Drukkerij Guil. Lemmens, Beek’. De drukkerij bevond zich in het pand Maastrichterlaan 1, waar nu de fietsenwinkel Lemmens is gevestigd.

In 1912 naam Guil. Lemmens het initiatief tot het drukken van een advertentieblaadje, dat vanaf 1913 ‘Nieuws en Advertentieblad voor Beek en Zuid-Limburg’ heette en naast natuurlijk advertenties regionaal, landelijk en internationaal nieuws bracht.

Omdat Guil. Lemmens geen opvolgers had nam Drukkerij Alberts, die al elders in Zuid-Limburg vestingen had, de drukkerij over in 1919.
Boek- en handelsdrukkerij Jansen & Knoben
Drie jaar nadat Drukkerij Alberts Drukkerij Lemmens had overgenomen volgde er – in 1922 – een nieuwe overname: drukkerij Jansen nam de voormalige drukkerij van Guil. Lemmens over en verhuisde naar het pand Rijksweg 74. Hier werden en drukkerij, boekbinderij en winkel voor boeken en papier gevestigd. Willem Knoben, die vertegenwoordiger was voor Jansen, werd vennoot in het bedrijf dat vanaf nu ‘Boek- en handelsdrukkerij Jansen & Knoben‘ heette.

De drukkerij werd vooral bekend vanwege de uitgave van de ‘R.K. Kerkbode’, de opvolger van het advertentieblad van Guil. Lemmens. Eind 1923 werd de naam veranderd in ‘De Nieuwe Mijnstreek’, een slimme zet vanwege de toen in opkomst zijnde mijnindustrie.

In 1927 volgde weer een nieuwe overname: de drukkerij kwam in handen van Lambert Hoppers.
Drukkerij 'De Nieuwe Mijnstreek'
Lambert Hoppers (1875-1946) had al op jonge leeftijd interesse voor de drukkerij van zijn oom Guill. Lemmens. Het zou echter tot na zijn 50e jaar duren voordat hij ook drukker werd. In 1906 opende hij eerst met zijn vrouw een bakkerij, gespecialiseerd in suikerwerk. Ook was hij grossier in sigaren voor enkele Beekse sigarenfabrieken.

In 1925 vestigde Drukkerij Jansen & Knoben zich in het pand naast de familie Hoppers. Toen drukker Jansen aangaf te willen stoppen, stapte de familie Hoppers in het drukkersvak. In 1927 namen ze ‘De Nieuwe Mijnstreek’ over. De drukkerij kreeg dezelfde naam.

In het decennium daarna ging het de drukker voor de wind. De Tweede Wereldoorlog gooide echter roet in het eten, er waren minder opdrachten en papier was schaars.

Lambert Hoppers stierf niet lang na de oorlog, waarna zijn zoon Emile de drukkerij overnam. De drukkerij ontwikkelde zich tot een boek-, periodieken-, kranten- en handelsdrukkerij. Ook was er een boekbinderij en winkel voor de verkoop van boeken en schrijfgerei.

In 1970 – na 43 jaar – werd de laatste uitgave van ‘De Nieuwe Mijnstreek’ uitgegeven. Het tijdperk van de steenkolenmijnen was inmiddels voorbij. Het periodiek ging op in de ‘Maas- en Geleenbode’, die 40 jaar later – in 2011 – weer opging in ’De Trompetter’.

De drukkerij zelf bestond toen al lang niet meer. In 1992 was ze overgenomen door ‘Koninklijke de Boer’, die de vestiging in Beek in 1996 sloot.
Brief uit het archief van Drukkerij 'De Nieuwe Mijnstreek', ondertekend door Lambert Hoppers.
Bron: Scoiaal Historisch Centrum Limburg