Bron
Dit artikel is gebaseerd op:
  • de artikelenreeks ‘Wouters, een van de vijftig limonadefabrieken in Zuid-Limburg' van de hand van lokaal historicus Paul Mennens, die in 2013 en 2014 in 4 delen verscheen in Becha. 
  • het artikel 'Limonadefabrieken in Zuid-Limburg en Wouters Limonade in Beek' van lokaal historicus Paul Mennens, die in 2013 verscheen in het 'Historisch Jaarboek van het Land van Zwentibold'
Limonadefabriek Wouters
Limonadefabriek Wouters was in de eerste helft van de 20e eeuw gevestigd in het pand Bourgognestraat 3 en werd opgericht door Johannes Hubert ‘Sjang’ Wouters (1875-1947) en zijn vrouw Maria Antoinette Lemmens (1878-1957).

Het fabricageproces van limonade was eind 18e eeuw ontdekt, maar limonade werd in eerste instantie enkel gemaakt door apothekers. Zij hadden de benodigde specialistische kennis voor het maken van de essences, die de limonades hun eigen smaak geeft. Ook hadden ze de kennis en benodigdheden om kunstmatig koolzuur te maken.

Deze situatie veranderde vanaf 1890 toen er overal in het land limonadefabriekjes opdoken. Dit is ook de tijd waarin enkele van de huidige bekende frisdrankgiganten werden gestart: Dr. Pepper (1885), Coca Cola (1886) en Pepsi Cola (1898).

Sjang en zijn vrouw startten hun limonadefabriek in 1908. Hun clièntele bestond uit een 40-tal cafés en daarnaast particulieren in Beek en omgeving.

Het productieproces van limonade was vrij eenvoudig: het mengen van (bron)water, suiker, essence/aroma en citroenzuur ontstond frisdrank. Aan dit mengsel werd onder hoge druk koolzuurgas toegevoegd.

Limonadefabriek Wouters was een familiebedrijf. Eerst werkte zoon Pierre mee in fabriek, maar hij vond er zijn draai niet. Na enkele jaren in Canada te hebben gewerkt, werd hij kruidenier en grossier in tabak, sigaretten en sigaren.
Later gingen ook de zonen Jan Jacob ‘Sjaak’ (1910-1974) en Pieter Albert (1918-1940) in het bedrijf aan de slag. Albert overleed echter al op 22-jarige leeftijd in 1940.

In de Tweede Wereldoorlog had de fabriek het lastig vanwege een tekort aan suiker. Niet lang daarna – in 1947 – overleed vader Sjang en nam Sjaak het bedrijf over. Ze hadden ook een knecht – Miel Colaris – die bij bakker Dukers woonde.
Naast limonade produceerden ze ook mineraalwater en bottelden ze bier, eerst voor Gulpener en vanaf 1934 voor Brand.

De limonadefabriek produceerde haar volgens kenners heel ‘prikkelende’ limonade tot 1953. Op 1 januari 1954 werd de fabriek opgeheven. Enerzijds omdat er (nog) geen opvolger was in de familie. Anderzijds omdat het steeds moeilijker concurreren was met de andere binnenlandse en – opkomende – buitenlandse merken, zoals Pepsi Cola.

Het bedrijf ging verder als ‘J. Wouters, Groot- en Kleinhandel in bier en limonades’, maar werd 7 jaar later overgenomen door familie Akkermans uit Schimmert. Daarmee kwam er een einde aan het familiebedrijf Wouters. 
In de begintijd werden de bestellingen nog rondgebracht met paard en wagen.
Bron: wilwouters.nl

Pierre (l) en Sjang Wouters met de paarden Max en Moritz.
Bron: wilwouters.nl / Theo Wouters

Moeder en dochter Wouters spoelen samen de flessen (1930)
Bron: wilwouters.nl / Theo Wouters