Van vuursteen naar metaal
In de Bronstijd en IJzertijd breekt de mens met een traditie die inmiddels honderdduizenden, zo niet miljoenen jaren oud is: de belangrijkste grondstof voor werktuigen en wapens is niet meer vuursteen, maar metaal.

Daarmee breekt een nieuwe periode aan in de menselijke geschiedenis, de periode van de metaaltijden: Bronstijd en IJzertijd.

Ook in Beek zijn  de resten van Brons- en IJzertijd-boeren gevonden.


Bronstijd
In de Bronstijd werd vuursteen gaandeweg vervangen door brons als belangrijkste materiaal om wapens, gebruiksvoorwerpen en sieraden van te maken.
Lees meer >>

IJzertijd-bewoning naast het vliegveld
Naast Maastricht-Aachen-Airport liggen de archeologische resten van een voor Zuid-Limburg uniek dorp uit de IJzertijd.
Lees meer >>
IJzertijd
De IJzertijd volgt rond 800 voor Christus de Bronstijd op en wordt – de naam zegt het al – gekenmerkt door het gebruik van ijzer als belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van onder andere wapens, gebruiksvoorwerpen en sieraden.
Lees meer >>

IJzertijd-vondsten tussen Beek en Neerbeek
Tussen Beek en Neerbeek werden verschillende vondsten uit de IJzertijd gedaan, waaronder veel botresten.
Lees meer >>