Bronstijd - een inleiding
In de Bronstijd werd vuursteen gaandeweg vervangen door brons als belangrijkste materiaal om wapens (speer- en pijlpunten, zwaarden, …), gebruiksvoorwerpen (sikkels, messen, bijlen, ...) en sieraden (armbanden, kralen, mantelspelden, …) van te maken.

De metallurgische kennis voor het maken van bronzen voorwerpen werd rond 3.000 voor Christus in het Midden-Oosten ontwikkeld. Vandaar uit werd deze kennis in vele eeuwen over Europa verspreid. Rond 2.000 voor Christus begon de Bronstijd in Noordwest-Europa.

Net als de IJzertijd wordt de Bronstijd wordt door archeologen doorgaans in 3 subperiodes onderverdeeld:

Vroege Bronstijd: 2.000 – 1.800 voor Christus
Midden Bronstijd: 1.800 – 1.100 voor Christus
Late Bronstijd: 1.100 – 800 voor Christus

Brons werd in Nederland op relatief beperkte schaal gebruikt ten opzicht van nadere delen in Europa. Dit kwam omdat in Nederland zowel de grondstoffen voor brons – koper- en tin-erts – niet voorkomen. Brons moest dus worden geïmporteerd. En daar had je geschikte ruilmiddelen als barnsteen en zout voor nodig, maar ook die waren in Nederland niet voorhanden. Om die reden heeft de Bronstijd een maar beperkte impact gehad in Nederland.

De Bronstijd werd opgevolgd door de IJzertijd.
Weetje
Enkele van de oudst bekende verhalen spelen zich af in de Bronstijd: de Ilias en Odyssee van Homerus, het Gilgamesj-epos en verschillende delen van de Bijbel.
Odysseus en zijn kameraden worden belaagd door de sirenen. Geschilderd door John William Waterhouse in 1891.

Bronstijd in Beek
Nadat de Bandkeramiekers rond 4.900 voor Christus hun dorpen in Beek en omgeving verlieten hebben er waarschijnlijk duizenden jaren lang geen mensen gewoond in deze regio. In ieder geval niet permanent.

Pas aan het einde van de Bronstijd en het begin van de IJzertijd wordt oerbos op het plateau van Beek weer ontgonnen en zo geschikt gemaakt bewoning.

In Beek zijn slechts op enkele locaties sporadische vondsten uit de Bronstijd gevonden:
  • Langs de Molensteeg op de Molenberg zijn enkele sporen gevonden uit de Bronstijd.
  • Tijdens een opgraving op het voormalige Frumarcoterrein werden naast een heleboel vondsten uit de Bandkeramiek ook enkele Bronstijdvondsten gedaan: twee fragmenten van een vuurstenen bijl en een pijlpunt.