Bron
Deze pagina is gebaseerd op de volgende artikelen uit Becha van lokaal archeoloog Paul Mennens:
  • IJzertijdbewoning in Neerbeek, jaargang 9, nr 1.
  • Vondsten uit de IJzertijd nabij de Oude Pastorie, jaargang 17, nr. 1.
  • Nieuw deel fossiele beekbedding uit de Late IJzertijd in Neerbeek ontdekt, jaargang 22, nr 4.
IJzertijd-vondsten tussen Beek en Neerbeek
In de akkers tussen Beek en Neerbeek, tussen de Spaubeekerstraat en de Oude Pastorie, zijn de afgelopen decennia verschillende vondsten uit de IJzertijd gedaan. De meeste vondsten werden aangetroffen in een fossiele bedding van de Keutelbeek.

De vondsten waren onder andere:
  • Een afvalkuil
  • Mantelspelden
  • Glazen ‘La Tène’-armbanden
  • Fragmenten van aardewerk
  • Natuurstenen, waaronder een maalsteen
  • Spinklosjes (waarmee indirect wordt aangetoond dat de IJzertijd-boeren schapen hielden)
  • Botfragmenten van mensen en dieren: runderen, schapen/geiten, paarden, varkens, honden, edelherten en een haas.
Dat deze botfragmenten zo goed zijn bewaard is redelijk uniek voor onze regio, waar skeletten normaliter helemaal vergaan in de lössgrond. In dit geval zijn ze wel bewaard omdat ze in de beekbedding snel zijn afgedekt door een laag slib.

De vondsten geven ons een mooi inkijkje in het boerenleven in de IJzertijd: runderen, varkens, schapen en geiten werden gehouden voor vlees, melk, wol en huiden. De relatief lage hoeveelheid vondsten van wild laat zien dat men (nog maar) weinig op wild jaagde.

Hoewel een nederzetting op deze plek nog niet is ontdekt, is de kans groot dat deze wel op deze plek heeft gelegen.

De Oude Pastorie, voor de recente restauratie.
Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedFragmenten van La Tène-armbanden (NB: dit zijn niet de Beekse vondsten).