Het ontstaan van de kernen
In dit hoofdstuk lees je hoe de kernen van Beek zijn ontstaan. Allemaal gaan ze terug tot in de Middeleeuwen.
Beek
Beek is altijd de grootste kern van de huidige gemeente geweest. Het werd voor het eerst vermeld in het jaar 1145.
Lees meer >>

Neerbeek
Neerbeek was in de Middeleeuwen een zeer langgerekt dorp aan de westoever van de Keutelbeek. De oudste vermelding stamt uit het jaar 1225.
Lees meer >>
Spaubeek
De ontstaansgeschiedenis van Spaubeek is veruit het interessantst van alle kernen van Beek.
Lees meer >>

Kelmond
Kelmond is waarschijnlijk ontstaan uit de Kelmonderhof. In het Kelmonderbos ontspringt de Keutelbeek.
Lees meer >>
Genhout
Genhout is de enige kern van Beek die op het plateau van Schimmert is gelegen.
Lees meer >>

Geverik
Geverik gaat mogelijk terug tot de Romeinse tijd, maar bewezen is dat nog niet.
Lees meer >>