De Aldenhof
De Aldenhof was in de Middeleeuwen de eerste van een reeks grote boerderijen die van noord naar zuid langs de Keutelbeek lagen: de Aldenhof, de Vartenberg, de Raef, de Rouw, de Lippenshof, de Neerbeekerhof, de Vroenhof /Oude Pastorie en de Binsvelderhof. De laatste twee lagen in Beek, de overige in Neerbeek.

De Aldenhof lag aan de Neerbeekerstraat 41 tegenover de Aldenhofstraat. Hoewel de naam doet vermoeden dat dit een van de oudste boerderijen van Beek is klopt dat niet. Waarschijnlijk is de hof pas eind 14e eeuw ontstaan toen Arnold van Neederbeecke in 1381 werd beleend met de Aldenhof. In de 16e en 17e eeuw tot 1667 was de hof in bezit van de familie van Vlodrop, heren Leuth, en vanaf eind 17e eeuw van de familie Hamers-Lemmens.

Hoewel de Aldenhof een lange geschiedenis heeft geldt dat niet voor de huidige gebouwen: in de Tweede Wereldoorlog werd de Aldenhof door een bombardement zo zwaar beschadigd dat ze gesloopt moest worden. Alleen het bakhuis bleef gespaard. 
Pie Dols met kar en paard bij oom en tante Sjang en Hoebertien Lemmens vóór de Aldenhof. 
Bron: Becha, 1989, jrg 3, nr 1