Bron
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de publicatie 'Een vlucht over Overmaze: een dichterlijke verkenning van de 15de eeuw' van de Beekse lokaal historicus Jacques Aussems, alsmede diverse publicaties in Becha over Peter Tretpoel.
De kroniek en zijn schrijver
Peter Tretpoel is de meest bekende middeleeuwse Beekenaar. Hij was priester en schrijver en heeft de nodige bekendheid verworven als schrijver van zijn tweedelige kroniek ‘Chronijk der landen van Overmaas en der aangrenzende gewesten‘.

Deze kroniek geeft een goed inzicht in allerlei gebeurtenissen die zich tussen 1275 en 1507 afspeelden in de landen van Overmaas (waarbinnen het huidige Zuid-Limburg lag), in het opperkwartier van Gelre, in het graafschap Loon en in het prinsbisdom Luik. Het eerste deel presenteert chronologisch allerlei gebeurtenissen, het tweede deel plaatst nog enkele ‘Kantteekeningen‘.

Hoewel de kroniek nergens de naam van de auteur vermeldt gaan historici ervan uit dat Tretpoel de schrijver is, mede vanwege de mate waarin hij op de hoogte is van de lokale Beekse geschiedenis. Hij lijkt bij een deel van de vermelde gebeurtenissen ook zelf aanwezig te zijn geweest:
  • In 1468 in Luik tijdens het bestormen en vernielen van de stad door Karel de Stoute, misschien als student theologie
  • In 1476 in Beek, toen het dorp werd geteisterd door een reeks aangestoken branden
  • In 1501 in Sittard, tijdens de verschijning van wonderbare kruizen en passietekenen, die zich vanzelf vertoonden op de kleren, doeken, tafellakens en andere stoffen van de Sittardenaren.
  • In 1503 in Bilsen als daar twee altaren worden gewijd in de parochiekerk.
Peter Tretpoel werd in 1442 geboren in Beek en stierf in 1509 in het klooster van Bilsen. Hij werd opgeleid als priester, mogelijk bij de Duitse Orde die in Beek een belangrijke rol speelde. Hij leerde onder andere Latijn. Tretpoel droeg in 1469 op 27-jarige leeftijd zijn eerste heilige mis op in de Sint-Martinuskerk van Beek. Daarna werd als vicaris hij de plaatsvervanger van de toenmalige pastoor van Geulle: Arnold van Aerle. Dat deed hij tot 1470 toen hij Geulle inruilde voor Sittard om daar vicaris te worden in de Sint-Petruskerk.

Dat deed hij weer zo’n 10 jaar om in 1492 naar het armenzusterklooster in Bilsen te trekken om daar biechtvader te worden. Tijdens zijn verblijf in dat klooster schreef hij zijn twee kronieken. In 1509 overleed hij er.

Ten slotte nog iets over Peter Tretpoel’s achternaam. Die is inmiddels op heel wat verschillende manieren geschreven: Trecpoel, Treckpoel, Trepoel, Tretpoel. Volgens de laatste inzichten is Tretpoel met een ‘t’ in het midden de juiste schrijfwijze.
Er zijn geen authentieke afbeeldingen van Peter Tretpoel bewaard gebleven. 

Op de hoek van Van Sonsbeecklaan / Carmelstraat in Beek-centrum staat een beeld van Peter Tretpoel gemaakt door Math van Kampen in Naamse hardsteen. Logischerwijs laatdit Math van Kampen's visie zien op hoe de Beekse kroniekschrijver er mogelijk uit heeft gezien. 

Peter Tretpoel maakt de belegering van Luik door de troepen van de Bourgondische hertog Karel de Stoute mogelijk zelf mee.