Oude Pastorie
De Oude Pastorie heeft een rijke geschiedenis. Tot zo’n 200 jaar geleden woonden hier de pastoors van de Beekse Sint-Martinuskerk, vandaar de naam 'Oude Pastorie'.

Maar de Oude Pastorie was veel meer: het was zo’n 6 eeuwen lang ook de Vroenhof voor de Landcommanderij Biesen van de Duitse Orde. En daarmee werd Beek onderdeel van een veel groter stuk Europese geschiedenis, dat begon bij de Kruistochten.

De Duitse Orde - een inleiding
De Duitse Orde - herkenbaar aan het zwarte kruis op een witte achterhrond - werd opgericht aan het einde van de 12de eeuw tijdens de Derde Kruistocht. In de eeuwen daarna verspreidde de orde zich over heel Europa.
Lees meer >>

De Duitse Orde in onze regio
Ook in onz regio verwierf de Duitse Orde invloed en bezittingen. Het centrum daarvan was de landcommanderij (Alden) Biesen, vlak over de grens bij Maastricht.
Lees meer >>
De Vroenhof & de Oude Pastorie
In de Oude Pastorie - gelegen op de Vroenhof van de Duitse Orde - ontmoette de Europese geschiedenis de lokale geschiedenis. Eeuwenlang speelde de Duitse rol een belangrijke rol in Beek.
Lees meer >>

De Sint Martinuskerk
De geschiedenis van de Vroenhof en de Oude Pastorie is nauw verbonden met de Beekse Sint Martinuskerk.
Lees meer >>