De Duitse Orde - een inleiding
De Duitse Orde was een middeleeuwse religieuze ridderorde, die werd gesticht in de 13e eeuw tijdens de Kruistochten. In de eeuwen daarna verspreidde de Orde zich over heel Europa. De leden van de Duitse Orde zijn herkenbaar door een zwart kruis op een wit veld.

Leestip
Ridders en priesters: acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa U. Arnold et al., 1992.
De Kruistochten
De kruistochten waren oorlogen die door christelijk Europa werden georganiseerd om het Heilige Land Palestina te ‘bevrijden’.
Lees meer >>

Na de Kruistochten
In de decennia na haar oprichting verwierf de Duitse Orde al snel veel steun onder de (met name Duitse) adel en burgerij.
Lees meer >>

Het ontstaan van de Duitse Orde
De Duitse Orde werd in 1190 opgericht tijdens de Derde Kruistocht met het doel (gewonde) kruisvaarders uit het Duitse Rijk te verzorgen in een hospitaal.
Lees meer >>

Na de Middeleeuwen
Na de Middeleeuwen lag het zwaartepunt van de Duitse Orde volledig in het Duitse Rijk.
Lees meer >>
Ridders en priesters
De Duitse Orde was een geestelijke ridderorde, en had daarom zowel ridders als priesters als lid.
Lees meer >>