Leestip
Ridders en priesters: acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa U. Arnold et al., 1992.
Na de kruistochten
In de decennia na haar oprichting (eind 12de eeuw) verwierf de Duitse Orde al snel veel steun onder de (met name Duitse) adel en burgerij, wat resulteerde in vele schenkingen van grond en geld in zowel het Midden-Oosten als in Europa.

Rond 1220 vonden de eerste vestigingen plaats in het Rijnland, in het huidige Nederland en België. Waaronder – in onze contreien – de landcommanderij Alden Biesen. Niet veel later ook in Frankrijk en Zwitserland, Spanje en het Baltische gebied.
In minder dan 50 jaar verwierf de orde onder leiding van grootmeester Hermann von Salza op die manier bezittingen in een enorm gebied dat zich uitstrekte van de Atlantische kust tot de grenzen van Rusland en van Noordwest-Europa tot het Middellandse Zeegebied.

Het einde van de kruistochten en het definitieve verlies van het Heilige Land aan het einde van de 13de eeuw maakte een heroriëntering voor de Duitse Orde nodig. Hun primaire ‘werkgebied’ was immers verdwenen. De moslims waren echter niet de enige heidenen die destijds bevochten moesten worden.

Ook elders in Europa voelden de christenen de sterke behoefte om strijd te leveren tegen andersdenkenden:
  • In Spanje tegen de Moren/Saracenen,
  • In Zuid-Frankrijk tegen de Katharen/Albigenzen
  • In Zuid-Oost Europa tegen de Turken
  • In het Baltisch gebied tegen de heidense volken rond de Oostzee
De Duitse Orde zou haar aandacht volledig gaan richten op het Baltische gebied. In de loop van de 13de en 14de eeuw werden grote delen van het hedendaagse Polen (toen: Pruisen) en de Baltische staten Letland, Estland en Litouwen (toen: Lijfland) veroverd.

Mede hierdoor was de 14de eeuw de bloeitijd van de orde. Haar bezettingen waren destijds als volgt onderverdeeld:
  • Het gebied Pruisen stond onder leiding van de grootmeester
  • Het gebied Lijfland stond onder leiding van de Meester van Lijfland
  • De bezittingen in het Heilige Roomse (Duitse) Rijk / Duitsland stonden onder leiding van de Duitsmeester
  • Daarnaast waren er nog enkele bezittingen in Middellandse Zeegebied
Grootmeester Hermann von Salza

Copyright: Marco Zanoli, bewerking: KF inHeritage.