De Duitse Orde in onze regio
Vanaf circa 1200 verwierf de Duitse Orde bezittingen in Noord-west Europa. In onze contreien was de landcommanderij (Alden) Biesen de hoofdzetel van de orde. Vanuit hieruit werd een tiental commanderijen aangestuurd.

Leestip
Landcommanderij Alden Biesen. Acht eeuwen Europese geschiedenis in het land van Rijn en Maas. Johan Fleerackers et al., 1988.
De landcommanderij Biesen
De landcommanderij van onze regio was de (Alden) Biesen, vlak over de grens bij Maastricht.
Lees meer >>

Organisatie en levensonderhoud
De hoofdtaken van de Duitse Orde bestonden uit gewapende strijd tegen heidenen en ketters enerzijds en zieken- en zielzorg anderzijds.
Lees meer >>
(Land)commanderijen
De Duitse Orde verdeelde haar bezit in Europa in in verschillende zogenaamde Ordensprovincies, die werden bestuurd door (land)commanderijen.
Lees meer >>

De commanderijen van Alden Biesen
De landcommanderij (Alden) Biesen stond aan het hoofd van een tiental commanderijen in het Maas-Rijngebied.
Lees meer >>
Bezoektip
logo_aldenbiesen

De Nieuwen Biesen
De commanderij Nieuwen Biesen in Maastricht waren een priesterconvent en priesteropleiding gevestigd.
Lees meer >>