Leestip
Nieuwe Biesen in Alden Biesen. 5 eeuwen Duitse Orde in Maastricht. Red: A.H. Jenniskens ... et al., 1989.
De Nieuwen Biesen
De Nieuwen Biesen in Maastricht was een van de commanderijen van de Duitse Orde, die onder het gezag van de landcommanderij (Alden) Biesen behoorden. De orde vestigde zich waarschijnlijk rond 1360 in het noordoostelijkste puntje van (de toenmalige vesting) Maastricht. Deze vestiging zou enkele eeuwen de stadsresidentie worden van de landcommanderij Alden Biesen, vanwaar uit de bezittingen van de landcommanderij werden bestuurd en beheerd.

In het klooster was ook een priesterconvent en priesteropleiding gevestigd voor priesters van de Duitse Orde. Regelmatig werden hier nieuwe ridders opgenomen in de orde. Dat gebeurde voor het laatst in 1750, daarna werden alle nieuwe ridders enkel nog in Alden Biesen ingekleed.

In de Nieuwen Biesen woonden onder andere de landcommandeur, een aantal priesters, novicen, koorknapen, een leraar, een zangmeester, een organist, een keukenmeester, een kok, een portier, een tuinman en ander dienstpersoneel.

In 1795 werden alle kloosters in Maastricht door de Fransen opgeheven. De Nieuwen Biesen was toen echter al verlaten door de Ordespriesters. De gebouwen werden verkocht.

Tegenwoordig rest er niets meer van het ooit imposante klooster. In de 19de eeuw werd het complex gesloopt. Op het voormalige kloosterrein bevindt zich tegenwoordig de SAPPI-papierfabriek.
Detail van een stadspanorama van Simon de Bellomonte uit ca. 1570. Links het Antonietenklooster, in het midden de Nieuwe Biesen en rechts het Schonenvaardersbolwerk.

Een tekening van Romeyn de Hooghe uit ca. 1700 van de Nieuwen Biesen.