De Vroenhof & de Oude Pastorie
De Oude Pastorie van Beek heeft een veel rijkere geschiedenis dan haar naam op het eerste gezicht doet vermoeden. De Oude Pastorie stond op het terrein van de Vroenhof van de Duitse Orde, die eeuwenlang de pastoors van Beek benoemden.

De afgelopen decennia is daar historici en archeologen al veel informatie over de geschiedenis ontdekt. En het onderzoek gaat nog steeds door, want veel is nog onbekend en er zijn nog heel wat niet onderzochte archiefstukken die meer licht kunnen schijnen op de geschiedenis van de Oude Pastorie.

Middeleeuwen
De geschiedenis van de Oude Pastorie begint in de 13de eeuw als de plek een Vroenhof wordt van de Duitse Orde.
Lees meer >>

17de en 18de eeuw
In de 17de en 18de eeuw wordt de Vroenhof verbouw tot Oude Pastorie.
Lees meer >>

19de en 20ste eeuw
In de laatste twee eeuwen krijgt de Oude Pastorie het ruïneuze uiterlijk zoals dat bij velen bekend is.
Lees meer >>
Beekse pastoors
Zes eeuwen lang woonden de Beekse pastoors op de Vroenhof en de Oude Pastorie.
Lees meer >>

Een inventaris uit 1796
Een inventaris uit 1796 geeft een prachtig inkijkje in de indeling en inrichting van de Oude Pastorie.
Lees meer >>

Bronnen
Voor het samenstellen van dit hoofdstuk over de Oude Pastorie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
 • diverse artikelen die tussen 1989 en 2012 zijn verschenen in Becha
 • www.heemkundebeek.nl
 • diverse onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd ter voorbereiding van de herbestemming van de Oude Pastorie
Tijdlijn
Middeleeuwen
 • 1220: stichting Landcommanderij Alden Biesen
 • 1225: op de plek van de (latere) Oude Pastorie staat een ‘villa van Neerbeke’
 • 1293: de Duitse Orde verwerft de Vroenhof en het patronaatsrecht
 • 1505: De Vroenhof wordt verwoest door Gelderse troepen
17de en 18de eeuw
 • 1675-1700: pastoor Henckelius verbouwt het voormalige poortgebouw tot pastorie
 • 1775-1781: pastoor Kerkhofs bouwt twee vleugels, waardoor de pastorie een U-vorm krijgt.
19de en 20ste eeuw
 • 1822: De laatste pastoor van de Duitse Orde vertrekt uit de Oude Pastorie
 • Ca. 1860: de familie Crombag koopt de Oude Pastorie een geeft haar een agrarische functie
 • Ca. 1860 – ca. 1900: Een groot deel van de Oude Pastorie verdwijnt, alleen het zuidelijke deel blijft over
 • 2011: besluit tot restauratie
 • 2016: restauratie en herontwikkeling van de Oude Pastorie