Over de site
Deze website is een inititief van de gemeente Beek.

Ze heeft als doel om het verleden van Beek en haar culturele erfgoed op een aansprekende en eigentijdse manier voor het grote publiek beschikbaar te stellen.

De gemeente Beek heeft een rijk verleden. Archeologen en historici zijn de afgelopen eeuw veel te weten gekomen over de geschiedenis van Beek.

Met name de Bandkeramiek is in Beek zeer goed vertegenwoordig. Dit was de periode van de allereerste boeren die ooit in Nederland, en zelfs in heel Noord-west Europa, hebben gewoond. Daarom is ervoor gekozen om de Bandkeramiek ook als eerste uit te werken in deze website.

De komende tijd moeten ook de andere historische periodes - zoals de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog - een plek krijgen in de website.

Dat wil de gemeente Beek echter niet alleen doen! Zij nodigt iedereen uit die aan het verder vullen en uitbouwen van de website wil meewerken om mee te doen!