De geschiedenis van Beek
De gemeente Beek heeft een rijke geschiedenis met vele interessante verhalen. Op deze pagina vind je al een overzicht in hoofdlijnen. Over een tijdje kun je de hele geschiedenis van Beek op deze site terugvinden.

Steentijd
In de gemeente Beek zijn verschillende vindplaatsen aangetroffen uit de Steentijd. Het betreft locaties waar de toenmalige jagers-verzamelaars kort hebben verbleven en vuursteenmateriaal hebben achtergelaten.

Bandkeramiek
De Bandkeramiek was een periode in de steentijd, zo'n 7.000 jaar geleden. Een heel spannende periode! Voor die tijd leefden alle mensen als jager-verzamelaar: ze trokken rond door het landschap op zoek naar voedsel.

Maar toen kwamen de Bandkeramiekers. Zij ontketenden een revolutie: ze bouwden huizen, gingen graan verbouwen en hielden vee. Kortom: ze werden boer. In Beek zijn heel wat sporen van de Bandkeramiek teruggevonden.

Naar de Bandkeramiek >>

Brons- & IJzertijd
n de Bronstijd en IJzertijd breekt de mens met een traditie die inmiddels honderdduizenden, zo niet miljoenen jaren oud is: de belangrijkste grondstof voor werktuigen en wapens is niet meer vuursteen, maar metaal.

Daarmee breekt een nieuwe periode aan in de menselijke geschiedenis, de periode van de metaaltijden: Bronstijd en IJzertijd. Ook in Beek zijn de resten van Brons- en IJzertijd-boeren gevonden.

Naar de Bronstijd & IJzertijd >>

Romeinse tijd
Het Zuid-Limburgse landschap was in de Romeinse tijd dichtbevolkt en –bebouwd. Onder andere met Romeinse villa’s. Er moeten in Romeins Beek dan ook zeker een aantal Romeinse villa’s hebben gelegen.

Daarnaast ligt het zeer voor de hand dat de belangrijke regionale Romeinse weg van Maastricht naar het Duitse Tüddern door de huidige gemeente Beek heeft gelopen. Deze vondsten zijn gedaan op plekken waar deze prehistorische mensen waarschijnlijk enige tijd hebben gestaan, terwijl ze op de uitkijk stonden naar langstrekkende kudden.

Becca: de tijd van de grote ontginningen
Beek is een gemeente die bestaat uit verschillende kernen: Beek, Spaubeek (incl. Hoeve en Hobbelrade), Neerbeek, Kelmond, Geverik, Groot Genhout en Klein Genhout. Deze kernen vinden hun oorsprong grotendeels in de tijd van de grote ontginningen tussen de 11e en de 13e eeuw.

Dit is ook de tijd waarin Beek voor het eerst in de annalen wordt vermeldt als Becca (1145/1152). Ook verschillende monumenten stammen uit deze periode.

De tijd van Peter Trecpoel
In de aan hem toegeschreven kroniek “Chronijk der landen van Overmaas en der aangrenzende gewesten” verhaalt de in Beek geboren priester Peter Trecpoel over de belangrijkste gebeurtenissen in deze regio in de 2e helft van de 15e eeuw en de 1e helft van de 16e eeuw (circa 1450-1550).

De tijd van Staats en Spaans Beek
In 1661 verdeelt het partagetractaat – in de nasleep van de Tachtigejarige Oorlog – de huidige gemeente Beek in twee delen. Tot ‘Staats Beek’ gaan Groot- & Klein Genhout, Geverik, Kelmond, Oensel een gedeelte van Neerbeek behoren, terwijl het andere deel van Neerbeek en Spaubeek ‘Spaans Beek’ wordt.

Deze scheiding zet zich zet door als Beek en Spaubeek in 1800 twee afzonderlijke gemeentes worden. Pas in 1982 worden ze samengevoegd tot de nieuwe gemeente ‘Beek’.

Oude Pastorie
De Oude Pastorie heeft een rijke geschiedenis. Tot zo’n 200 jaar geleden woonden hier de pastoors van de Beekse Sint-Martinuskerk, vandaar de naam 'Oude Pastorie'.

Maar de Oude Pastorie was veel meer: het was zo’n 6 eeuwen lang ook de Vroenhof voor de Landcommanderij Biesen van de Duitse Orde. En daarmee werd Beek onderdeel van een veel groter stuk Europese geschiedenis, dat begon bij de Kruistochten.

Naar de Oude Pastorie >>

Vader en zoon Beckers
Dokter Hendrik Joseph Beckers (1862-1950) is niet alleen de peetvader van de Beeker amateur-archeologen, maar heeft ook op nationaal niveau een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en opkomst van de archeologie in Limburg. Zijn “Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg. Twintig jaar archeologisch onderzoek” uit 1940 was een belangrijke publicatie over archeologie in Limburg.

Zijn zoon Gabriël Beckers nam gaandeweg zowel de huisartsenpraktijk als de liefde voor de Limburgse archeologie van zijn vader over.

De Tweede Wereldoorlog
De Tweede wereldoorlog is een periode die ook in Beek haar sporen heeft nagelaten. Er is veel bekend over deze periode en ze neemt nog steeds een belangrijke plek in in het geheugen van de oudste Beekenaren.

Naar de Tweede Wereldoorlog >>